VÒNG QUAY QUÂN HUY 50K

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tên Thời Gian Quân Huy
Đặng Bùi Đức Anh 1 phút trước 60 QUÂN HUY
Nguyễn Quốc Phát 3 phút trước 888 QUÂN HUY
Ngoquangdungcp 3 phút trước 60 QUÂN HUY
Hiếu Caps 4 phút trước THÊM 10% EX NỔ HŨ
Hoàng Đảo 4 phút trước 2.500 QUÂN HUY
Dương Kim Tuyền 5 phút trước THÊM 10% EX NỔ HŨ
Hieuem123 6 phút trước THÊM 10% EX NỔ HŨ
Trần Minh Chiến 6 phút trước THÊM 10% EX NỔ HŨ
Freefire 6 phút trước THÊM 10% EX NỔ HŨ
Nguyễn thanh hiền 7 phút trước 2.500 QUÂN HUY