VÒNG QUAY QUÂN HUY 20K

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tên Thời Gian Quân Huy
Đào Long Quyền 1 giây trước 20 QUÂN HUY
Nguyễn Ngọc Hân 28 giây trước 20 QUÂN HUY
Jlddkkdk 2 phút trước 20 QUÂN HUY
Nhân ngu 2 phút trước THÊM 10% EX NỔ HŨ
Kaka Thiên 3 phút trước THÊM 10% EX NỔ HŨ
Heo Ngốc 3 phút trước THÊM 10% EX NỔ HŨ
Heo Ngốc 3 phút trước 888 QUÂN HUY
Nong Bao 4 phút trước THÊM 10% EX NỔ HŨ
Xoan Võ 4 phút trước THÊM 10% EX NỔ HŨ
Xoan Võ 4 phút trước THÊM 10% EX NỔ HŨ