VÒNG QUAY KIM CƯƠNG 50K

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tên Thời Gian Kim Cương
Đặng Bùi Đức Anh 1 phút trước 7999 KIM CƯƠNG
Nguyễn Quốc Phát 3 phút trước 3999 KIM CƯƠNG
Ngoquangdungcp 3 phút trước 349 KIM CƯƠNG
Hiếu Caps 4 phút trước 22 KIM CƯƠNG
Hoàng Đảo 4 phút trước 349 KIM CƯƠNG
Dương Kim Tuyền 5 phút trước 3000 KIM CƯƠNG
Hieuem123 6 phút trước 40 KIM CƯƠNG
Trần Minh Chiến 6 phút trước 3999 KIM CƯƠNG
Freefire 6 phút trước 22 KIM CƯƠNG
Nguyễn thanh hiền 7 phút trước 230 KIM CƯƠNG