VÒNG QUAY KIM CƯƠNG 20K

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tên Thời Gian Kim Cương
Đào Long Quyền 1 giây trước 22 KIM CƯƠNG
Nguyễn Ngọc Hân 28 giây trước 3999 KIM CƯƠNG
Jlddkkdk 2 phút trước 22 KIM CƯƠNG
Nhân ngu 2 phút trước 465 KIM CƯƠNG
Kaka Thiên 3 phút trước 3999 KIM CƯƠNG
Heo Ngốc 3 phút trước 110 KIM CƯƠNG
Heo Ngốc 3 phút trước 22 KIM CƯƠNG
Nong Bao 4 phút trước 80 KIM CƯƠNG
Xoan Võ 4 phút trước 22 KIM CƯƠNG
Xoan Võ 4 phút trước 22 KIM CƯƠNG