PUBG - VIP

  • Game Pubg Mobile được phát hành bởi VINAGAME . .
Tất cả
Nick Như Hình
Trang phục: 8
Skin súng: ak đen
Số Dư BP: 231
TIỀN CARD: 1,500,000VNĐ
ga
Trang phục: 21
Skin súng: ak đen
Số Dư BP: 1000
TIỀN CARD: 100,000VNĐ